Gotas de Luz
 
 
 
 

El ioga t'entrena en l'escolta.
L'escolta del teu cos, de la teva respiració, de la teva ment
i aquesta escolta et porta cap a l'alegria interior (Ananda)... Cap teva essència.

El ioga t'entrena en l'escolta.
L'escolta del teu cos, de la teva respiració, de la teva ment
i aquesta escolta et porta cap a l'alegria interior (Ananda)... Cap teva essència.
 

Definició del ioga
Vies del ioga
Ioga integral
Beneficis del ioga integral
 
 
Namaste

l'origen del Ioga remunta a diversos mil·lennis abans de la nostra era. La mil·lenària cultura del Ioga deu la seva evolució als savis de l'antiguitat, que van desenvolupar i aplicar els seus ensenyaments d'acord a les característiques de la seva època. En l'antiguitat, els ensenyaments eren revelats secretament de mestre a deixeble, en una cadena que ha arribat fins als nostres dies. Amb el pas del temps gran part dels ensenyaments van ser transcrites, però una altra part roman oculta i només es pot accedir a elles a través del contacte directe amb un mestre.

La paraula Ioga té dos significats principals: el primer unió i el segon les tècniques o mètodes per arribar a aquesta unió. És una via de coneixement clara i assequible a les necessitats de l'home modern.

Al ioga arriben persones amb expectatives diferents. Mentre que per a uns pot esdevenir un mitjà per obtenir la relaxació, descans i equilibri per altres és la forma de desenvolupar la seva ment i augmentar la seva capacitat de concentració. Molts s'acosten al Ioga buscant la forma de conèixer-se millor a si mateixos i aprofitar més eficaçment el seu potencial. Per a les persones malaltes, comença sent una teràpia complementària. L'objectiu el marca el practicant i el ioga mai demana creure en res, llevat del que un experimenta per si mateix.

Com el Ioga contempla la plenitud de tot el complex humà ofereix tècniques, mètodes o vies diferents d'abordar per a cada individu en particular. No hi ha “tipus” de Ioga, hi ha vies que s'obren als principals estats que es troba l'ésser humà.

Les principals vies són:
 • Bhakti Yoga. Via de la devoció, amor a la divinitat i servei al proïsme.
 • Karma Yoga. Via de l'acció desinteressada. Realització de l'acció amb la renúncia als fruits de la mateixa.
 • Jñana Yoga. Via a través del discerniment i coneixement abstracte.
 • Raja Yoga. Via del coneixement i domini de la ment.
 • Hatha Yoga. Via de les pràctiques que condueixen al domini extern i intern del cos físic.
 • Mantra Yoga. Via en la qual es practica a través del so intern i extern.
 • Tantra Yoga. Via en la qual es pràctica el domini de l'energia fisiològica i psíquica subtil.
El Hatha Ioga

La via del Hatha Ioga és la que major popularitat ha assolit en occident, on també ha donat lloc a múltiples interpretacions personals que de vegades no encerten a transmetre l'essència del Ioga. Practicat amb consciència i entenent el seu fonament, el Hatha Ioga procura immensos beneficis en les esferes física, emocional i mental.

En Gotas de Luz s'imparteix el mètode de Ioga integral, que ha estat desenvolupat per Lidia Alarcón al llarg dels seus 23 anys de pràctica, ensenyament i investigació personal.

El mètode de ioga integral es basa en les diferents tècniques iòguiques clàssiques del Hatha Ioga (aprendre a escoltar, respectar, flexibilitzar i alleugerir el cos físic), Pranayama (coneixement del control de la respiració), Ioga de l'Energia (Ioga tibetà basat en tècniques necessàries per al control mental i equilibrar l'energia vital). Ioga Nidra (relaxació profunda conscient, despert, que t'entrena cap a la meditació). Ioga Chikitsa (basat en el coneixement de les patologies i anatomia, per adaptar les tècniques al practicant de ioga). Mantra ioga, Nada Ioga (cant de mantres per utilitzar el poder del so i purificar cos-ment). Shatkarmas, Mudras (tècniques per purificar el cos intern i els canals energètics). Meditació (concentració continuada cap al silenci interior)... oferint a l'alumne un ampli ventall de tècniques que li permetran gaudir i beneficiar-se de la pràctica del Ioga, tot i que no disposi, en aquest moment, d'una òptima condició física.

A Gotas de Luz, la pràctica s'adapta a les capacitats i necessitats individuals de cada persona. La sessió de Ioga s'estructura de manera que el practicant surti amb una sensació d'equilibri, harmonia i benestar físic, mental i emocional.

El Ioga Integral que pràctica Gotas de Luz és personalitzat, cada persona és orientada cap al tipus de pràctica que necessita en un moment determinat, les diferents tècniques s'adapten a l'alumne i no al revés, generant en l'alumne l'oportunitat de despertar el coneixement del Si mateix des de la confiança i el respecte, des d'una escolta relaxada cap a l'autoconeixement.

La pràctica de Ioga Integral, que combina les diferents tècniques del ioga clàssic, genera beneficis a curt, mitjà i llarg termini en les tres esferes de l'ésser humà: física, mental i emocional.

Beneficis a nivell mental
 • Augmenta la capacitat intel·lectual
 • Disminueix l'estrès
 • Genera força de voluntat i autodisciplina
 • Augmenta la resistència a l'esforç mental
 • Afavoreix l'atenció i l'elevació de la consciència
 • Augmenta la resistència a l'esforç mental
Beneficis a nivell emocional
 • Millora la nostra capacitat de relació amb l'entorn
 • Disposa a les relacions positives
 • Millora la nostra capacitat de gestió emocional
 • Genera equilibri emocional
Beneficis a nivell físic
 • Augmenta la força, capacitat i resistència física
 • Augmenta la flexibilitat i l'elasticitat.
 • Millora la capacitat respiratòria
 • Millora la funció del sistema digestiu, genitourinari, hormonal, i musculo esquelètic, així com el sistema nerviós central i autònom.
 • Afavoreix la circulació de l'energia a través de teixits i òrgans del cos.
 • Millora la quantitat i qualitat del son.

Actualment existeixen multitud d'estudis científics que apunten clarament que la pràctica del Ioga és una excelent teràpia complementària per afavorir l'evolució de múltiples malalties actualment molt comunes, entre elles:

 • Dolors musculo esquelètics: mal d'esquena postural, rigidesa articular
 • Trastorns funcionals del sistema digestiu: síndrome de l'intestí irritable, restrenyiment crònic ...
 • Estrés
 • Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica
 • Ansietat generalitzada
 • Depressions menors
 • Transtorns de la circulació
 • Millora la qualitat de vida en pacients amb diagnòstic de càncer
 • Adiccions
 • Etc.


Aquesta és una carta de benvinguda al centre, en la qual s'inclouen normes bàsiques de funcionament i els cants vèdics i mantres que fem al principi i final de la sessió.